O nás
- foto historie, výroční zprávy

Členství v clubu Mezinárodní asociace revizních techniků ČR

Mezinárodní asociace revizních techniků ČR používaná zkratka MART.

Anglické znění názvu: International Check Technician Association of the Czech Republic, používaná zkratka ICTA.

Právní forma: Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART" je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona.

Orgány MART jsou:

  • valná hromada
  • výkonná rada
  • revizor
  • sekce
  • další orgány zřízené valnou hromadou

Členem clubu MART se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní osvědčení pro provádění revizí elektrických zařízení (v ČR "revizní technik").
Členy clubu MART mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami MART, dodržují tyto stanovy (včetně etického kodexu RT), usnesení orgánů MART, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli MART.

Hlavním cílem MART není podnikatelská činnost.

Členové výboru MART mají svoji firmu s garancí MART za členský poplatek a užívání loga MART
např. viz https://www.1000volt.cz/index2.htm


Kontaktní formulář pro předběžnou přihlášku do klubu MART 

Foto historie

Revizní technici