Revizní technici v ČR na plynová zařízení
SPONZOŘI

RevizeKontroly.cz

je odborný portál zabývající se problematikou revizí, kontrol vyhrazených a nevyhrazených technických zařízení, a údržbou, servisem pro všechna technická zařízení budov.
Provozovatelem je fyzická osoba Ing. Tomáš Krempaský, IČ: 75951614, se sídlem Porubská 364/29,
708 00 Ostrava, která není plátcem DPH.

RevizeKontroly.cz

Další veřejníme na základě odsouhlasení MART na příští valné hromadě (včetně zveřejnění sponzorů)